Anunci aprovació inicial del projecte de rehabilitació de l’Esglèsia Vella

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 8 d’octubre de 2015 va pendre el següent acord:

Anunci: Aprovacio inicial projecte obres de rehabilitació de l’Esglèsia Vella