Ple ordinari de data 8 d’octubre

En ús de les facultats que hem confeeix l’article 51.1.c9 de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 8 d’octubre a les vint-i-una hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila …

Edicte: Ple ordinàri de data 8 d’octubre