Ban: Situació extrema de sequera

Degut a la crítica situació de l’abastament d’aigua pel subministrament públic del municipi i la manca dels cabals d’aigua, l’Ajuntament es veu obligat a efectuar restriccions de subministrament d’aigua, a partit del dia 1 de febrer.

Aquestes rectriccions es faran de dilluns a dijous de les 23:30 de la nit a les 7 del matí.

Aquesta Alcaldia confia en el civisme de tots els ciutadans per col·laborar en la reducció dels consums d’aigua i la comprensió per les molèsties que aquesta situació pugui provocar.

Ban: Restriccions aigua