El castell de Castellolí és d´ús públic durant 50 anys

El ple de l’ Ajuntament de Castellolí ha ratificat per unanimitat el conveni amb els propietaris per a la cessió temporal d’ús del castell del municipi, un conjunt arquitectònic d’ entre els segles X a XII catalogat com a Bé Cultural d’ Interès Nacional, amb l’objectiu de condicionar-lo per obrir-lo al públic i donar una oferta lúdica i turística. La finca on s’ubica l’edificació és propietat de la família Brugués, a la que l’alcalde Joan Serra agraeix les facilitats per haver arribat a un acord.

La cessió d’ús és gratuïta i per un termini de cinquanta anys, durant el qual l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de funcionament i de la seva conservació. L’acord també contempla, mentre duri la cessió d’ús, la compensació del cost de l’Impost de Béns Immobles que grava la finca en la que es troba el castell.

En la recuperació històrica, el primer pas serà una intervenció arqueològica, després de la qual el municipi vol aconseguir recursos públics que permetin recuperar el conjunt del castell i convertir-lo en un pol d’atracció de visitants al municipi. Segons l’alcalde Joan Serra, fins ara no es podien invertir diners públics al monument perquè estava en mans privades. Amb aquest conveni, l’alcalde avança que buscaran els recursos necessaris per rehabilitar l’espai i promoure el seu ús.

Castellolí es vol sumar així a la iniciativa comarcal de dinamització turística “Anoia Terra de Castells”, una iniciativa del Consell Comarcal de l’Anoia per a la promoció del territori a través de la posada en valor del patrimoni arquitectònic que suposen aquestes fortaleses.
Un conjunt amb més de mil anys d’història

Del castell es conserven alguns murs i restes de voltes de canó i també una torre quadrangular més tardana. Entre les ruïnes del castell també hi ha restes de construcció posteriors a l’època medieval i les de l’antiga església romànica de Sant Vicenç, que estava al costat del castell, i que presentava a l’exterior petits contraforts que sobresurten de l’estructura de la paret.


   IMG_0007       Castell_de_Castellolí_20

Les primeres notícies del castell daten del juliol de 990, quan es cita la donació a l’església de Santa Maria del terme del castell de Claramunt i del comtat de Barcelona, uns terrenys que es trobaven al comtat de Manresa “in terminio de castrum Audelino”. Aquesta denominació provenia del nom d’un noble anomenat Eulí, Aulí o Odelí, que amb el temps s’ha convertit en Olí, originant el nom del municipi actual.