Ple ordinari de data 21 d’abril de 2016

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 21 d’ABRIL de 2016 a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Anunci: Ple ordinari de data 21 d’abril