Plaça d’Operari de serveis/oficial de la construcció

Per tal de cobrir la plaça corresponent al programa complementari de foment de l’ocupació local i suport a la integració social aprovat en data 10 de març de 2016...