Tall de submnistrament Elèctric per treballs de manteniment d’instal·lacions

El proper divendres 25  de les 8:30 a les 13:30, degut als treballs de millora de la xarxa elèctrica del sector  plaça del Poble – Av de la Unió...