Els camins municipals de Castellolí, en un catàleg

L’estudi de la Diputació certifica que el poble té 81 quilòmetres de camins diferents

La Diputació de Barcelona ha fet el catàleg de camins locals de Castellolí. El document resumeix i analitza els trets fonamentals del conjunt de vies existents al terme municipal i en dóna les claus del seu manteniment.

Aquest dimarts, el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va lliurar el catàleg de camins municipals de Castellolí a l’alcalde del poble, Joan Serra.

cmgfd

El document recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el treball de camp realitzades en aquest municipi de l’Anoia. En aquest cas, s’han inventariat 42 camins que sumen un total de 80,966 quilòmetres.

Els camins s’han escollit d’acord amb les indicacions dels tècnics encarregats de la redacció i representants de l’ajuntament, entre els quals hi ha regidors i tècnics. A partir d’aquesta informació de base formada per un seguit de paràmetres referents a la seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm, es va realitzar un treball de camp amb visites al conjunt de camins per recollir dades descriptives pel seu posterior processament informàtic.

Hi ha una fitxa resum de cada camí, amb les dades identificatives com ara el codi, nom, extrem i topònim i situació, les dades generals amb l’estat, longitud, amplada i la seva tipologia com pot ser camí forestal, pista forestal, camí rural, corriols o sender, i si existeix alguna restricció de circulació. El treball també recull una descripció acompanyada de fotografies i d’un perfil longitudinal de cada vial, així com l’inventari d’elements com ara amplades i tipus de ferm. En aquest cas dels camins municipals de Castellolí, el document verifica que tots són accessibles i l’amplada de la majoria és variable, tot i que tots els camins són aptes per al trànsit rodat pel que fa a la seva amplada.