Ple ordinari dijous 19 d’octubre a les 20:00h.

EDICTE   En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària...