Ple Extraordinàri Urgent 24 d’octubre

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el dimarts 24 d’OCTUBRE de 2017  a les vint-i-una hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència.
2.- Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

Edicte: 20171023131756038