Canvi de data sessió extraordinària de data 15 passa al 20 de febrer

La sessió extraordiària del  ple de data 15 de febrer de 2018, es postposa al proper dimarts dia 20 de febrer.