Curs d’extinció d’incendis forestals

Ja està disponible el curs per l’obtenció del carnet groc destinat als voluntaris/àries de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.L’objectiu és capacitar a l’alumnat en matèria d’iniciació al foc forestal i tècniques bàsiques d’extinció.

El programa elaborat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya constarà del següent programa:
1. Iniciació al foc forestal I
2. Eines d’extinció I
3. Línia d’aigua

Organització del programa
Places: 100 (Cal dir que són places limitades i que l’assistència al curs és obligatòria TOTS els dies.)

Durada: 18 hores
Dates: 21, 22 i 28 d’abril
Horari marc: de 8:00h a 14:30h

Llocs de realització:

 • ADF comarques de Barcelona: Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
 • ADF comarques de Girona: Parc de Bombers de Santa Coloma de Farners (Selva)
 • ADF comarques de Lleida, Catalunya central, Anoia, Pirineu: Parc de Bombers de Manresa (Bages)
 • ADF comarques de Tarragona, Garraf i Penedès: Parc de Bombers de Reus (Baix Camp)

Diploma: d’aprofitament
Equipament necessari: EPI forestal, camisa o polo de màniga llarga o granota completa, guants, ulleres, casc forestal i botes.

Inscripcions

L’ADF respectiva és qui ha de tramitar la inscripció i emplenar el formulari de sol·licitud adjunt, signat pel president/a de l’ADF.

Les persones que vulguin inscriure’s al curs han de complir els requisits següents:

 • ser voluntari/ària adscrit a una ADF
 • tenir una antiguitat mínima d’un any de pràctiques i coneixement del món de les ADF
 • no haver fet aquest curs en edicions anteriors

La llista de persones inscrites per l’ADF ha de seguir un ordre de preferència, ja que es tindrà en compte en cas que les inscripcions superin les places del curs.

És imprescindible de cada inscrit/a: adjuntar una fotocòpia del DNI i indicar una adreça personal de correu electrònic.

Cal avançar la sol·licitud escanejada per correu electrònic ispc.inscripcions.pc@gencat.cat o per fax 93 551 77 97.

Abans del 31 de març, el formulari de sol·licitud original s’ha de fer arribar degudament signat i acompanyat de la fotocòpia del DNI, a l’adreça següent:

 • Secció de Suport de Formació en Protecció Civil
 • Escola de Bombers i Protecció Civil
 • Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 • Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, km 13,5 – 08100 Mollet del Vallès

No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
L’ Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.
Tots els cursos que no arribin al 70% d’alumnes inscrits seran anul·lats.

Preu: el curs està finançat per la Direcció General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.