Edicte: Sessió extraordinària del Ple de data 15 de febrero de 2018

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 15 de febrer de 2018 a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila
Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Adjudicació de l’obra de COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA
2.- aprovació de la Moció de suport a les persones encausades per les mobilitzacions del 8N a Igualada i comarca
3.- Aprovació la proposta de crèdits incobrables, relació 17005 i 17006
4.- Donar la conformitat a la contractació per la  Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena  del servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) abandonats/perduts a la via pública
5.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellolí, i l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellolí, per a la gestió i execució dels plans del programa de suport  als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Edicte: ANUNCI 09022018