La Mancomunitat de la Conca d’Òdena precisa incorporar un/a tècnic/a

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena ha obert un procés de selecció de personal degut a la necessitat d’incorporar un/a tècnic/a de suport a l’Oficina de captació d’inversions de la Mancomunitat per a poder complir amb els seus objectius previstos per l’exercici del 2018.

L’oferta és de caràcter temporal, amb un contracte laboral d’ obra o servei i amb finalització el 31 de desembre del 2018. La jornada laboral constarà de 30 hores setmanals en horari de matí i adaptat a les necessitats del servei de l’Oficina de Captació d’Inversions Empresarials.

Les funcions a realitzar són la recollida de dades i seguiment de les peticions, recopilació, recerca d’informació per empreses interessades en instal·lar-se a la Conca, preparació de notes de premsa i informació per difondre a les xarxes professionals i socials. Preparació i assistència a fires i missions comercials. Actualització de bases de dades, gestió d’agenda a l’Oficina i convocatòria de reunions tècniques i de la Comissió de seguiment i elaboració de les actes.

Entre els requisits sol·licitats demanen que el/la candidat/a tingui com a mínim 16 anys i com a màxim 65, diplomat/da o graduat/da en Administració i Direcció d’Empreses, disposar del carnet de conduir B1, nivell de català C, First Certificate i coneixements ofimàtics (Word, Excel i Access).

El període per inscriure’s és de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de l’última publicació del anunci i les bases al BOP, al Tauler d’Edictes de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (Pl. De l’Ajuntament, núm.1 , 08700-Igualada, telèfon 93.803.19.50 ) i al Tauler d’Edictes de la Seu Electrónica de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (https://www.micod.cat/mancomunitat/anuncis-edictes/)

manco conca