Ple extraordinari del 20 de febrer de 2018

En l’últim ple celebrat el passat 20 de febrer de 2018 a les vint hores es van tractar els temes següents:

1.- Adjudicació de l’obra de cobriment de la pista poliesportiva.

2.- Aprovació de la Moció de suport a les persones encausades per les mobilitzacions del 8N a Igualada i comarca.

3.- Aprovació de la proposta de crèdits incobrables, relació 17005 i 17006.

4.- Donar la conformitat a la contractació per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena del servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) abandonats/perduts a la via pública.

5.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellolí, i l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellolí, per a la gestió i execució dels plans del programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Un dels temes més rellevants tractats a aquest ple ha sigut l’adjudicació de l’obra de cobriment de la pista poliesportiva. Finalment l’empresa guanyadora ha estat Gomintec, S.L., la qual ha presentat la oferta més econòmica amb un cost total de 208.266,81€ (IVA no inclòs) i que formarà part de les despeses previstes per l’exercici d’aquest 2018. L’empresa ha presentat la documentació necessària requerida i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars. En els pròxims dies es procedirà a formalitzar el contracte en document administratiu.

En segon lloc, hem donat suport a les persones encausades de la comarca per les mobilitzacions del passat 8 de novembre, durant la vaga general. Actualment aquesta actuació es troba en procés d’instrucció i s’inclouen a 51 persones, les quals han sigut citades a declarar el proper 6 i 7 de març al Jutjat d’instrucció número 1 d’Igualada. La gran majoria d’ells són titulars de vehicles amb matricules identificades per els Mossos d’Esquadra en els diferents talls de carretera del 8N. Només 3 d’aquestes persones, suposadament, van ser identificades visualment pels agents. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Castellolí vol manifestar la seva oposició a l’inici d’aquestes diligencies i solidaritzar-se públicament amb les persones citades. Per part de l’Ajuntament, reafirmem el nostre reconeixement cap a les mobilitzacions massives de caràcter no violent, demandant la llibertat i en contra de la repressió policial i judicial.

Per altra banda, l’Ajuntament s’ha afegit a la contractació per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena del servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) abandonats/perduts a la via pública, aportant una quota fixa i una variable, depenent dels gossos recollits.

Per finalitzar, hem aprovat un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Agrupació de Defensa Forestal i l’Ajuntament en matèria de prevenció d’incendis forestals. Aquests poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals; és per això que s’ha de treballar per evitar qualsevol situació perillosa que pugui ocasionar un risc. Amb aquest conveni es treballarà per prendre les mesures addicionals de prevenció que es considerin oportunes a les zones forestals del nostre terme municipal. Els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals d’aquest conveni es concreten en:

-Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI): document bàsic que conté un conjunt de previsions i    mesures necessàries per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals.

-Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI): pla de vigilància mòbil amb la finalitat de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a la població i minimitzar el seu efecte en cas de que es produeixin gràcies a la coordinació amb l’administració forestal, bombers, cos d’agents rurals i amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’ADF.