Convocatòria Extraordinària de selecció de personal pel Pla de Vigilància contra incendis Forestals

Divendres passat, dia 9 de març de 2018,  es van publicar al DOGC deixant el termini per a la presentació de sol·licituds fins a dia 23 de març de...