Convocatòria Extraordinària de selecció de personal pel Pla de Vigilància contra incendis Forestals

Divendres passat, dia 9 de març de 2018,  es van publicar al DOGC deixant el termini per a la presentació de sol·licituds fins a dia 23 de març de 2018.

!!LA SOL·LICITUD HA D’ANAR ACOMPANYADA AMB LA DOCUMENTACIÓ-ACREDITACIONS PER LA VALORACIÓ DE MÈRITS!!

Per més informació al link: http://www.diba.cat/web/seleccio/torn-lliure

O si tenen més dubtes al correu pvi@diba.cat