Prestació del servei de piscina municipal i bar Les Passeres

S’informa a totes les persones interessades en dur a terme la prestació del servei de piscina municipal i bar  de la piscina municipal Les Passeres de Castellolí, d’acord amb el plec de condicions economicoadministratives aprovades, ho comuniquin a l’ajuntament de Castellolí, abans del dia 27 d’abril de 2018 a les 14:00 hores

Document PDF:  ANUNCI EXPLOTACIO SERVEI PISCINA 2018