Anunci d’explotació del bar “La Brillante”

Sin título

 

AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ

ANUNCI

EXPLOTACIO DEL BAR DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE “LA BRILLANTE”

 

S’informa a totes les persones interessades en dur a terme l’explotació del BAR DE L’EDIFICI DE “LA BRILLANTE”, ho comuniquin a l’Ajuntament de Castellolí, abans del dia 15 de juny de 2018.

 • Cànon ha abonar per l’arrendatari: 175€ mensuals més IVA. Inclou despeses de llum i gas.
 • Durada: 1 any.
 • Garantia definitiva: 1.000 €.
 1. L’arrendatari serà responsable de la neteja i adreçament de l’espai destinat a bar així com dels lavabos, altell i zona de cuina, durant tot el temps de l’arrendament.
 2. En cada moment hi haurà el personal suficient per atendre degudament les instal·lacions i el públic en general.
 3. La llista de preus de les consumicions de l’establiment haurà de sotmetre’s, abans de la seva entrada en vigor, al vist i plau de la Corporació.
 4. L’adjudicatari es responsabilitzarà del personal al seu càrrec, justificant, sempre que sigui requerit per l’Ajuntament, que està al corrent de les seves obligacions laborals i fiscals.
 5. L’horari mínim d’atenció al públic serà el següent: de dilluns a divendres de 18,00 hores a 21,00 hores, dissabtes de 17,00 hores a 21,30 hores, diumenges i festius de 11,00 a 14,30 h i de 17,00 a 21,00 hores. Un dia hàbil a la setmana es podrà tancar
 6. Durant qualsevulla activitat organitzada per l’Ajuntament que no coincideixi amb l’horari que es determina en el present Plec, l’adjudicatari haurà de tenir el bar en funcionament.
 7. L’adjudicatari, amb la prèvia aprovació de l’Ajuntament, podrà celebrar les activitats que cregui oportunes, inclosa la sala polivalent la Brillante. En qualsevol cas, l’adjudicatari es farà responsable de la neteja de l’esmentada sala en totes les activitat que s’organitzin per part de l’adjudicatari o per l’Ajuntament.
 8. L’Ajuntament tindrà prioritat absoluta sobre qualsevol activitat que es pugui portar a terme.
 9. Les despeses corresponent a la taxa d’escombraries seran a càrrec de l’adjudicatari.
 10. L’adjudicatari està obligat a oferir un punt d’informació de les activitats que es facin a l’edifici.
 11. L’horari màxim de tancament serà de dilluns a dijous i diumenges a les 24,00 hores, divendres i dissabtes a l’1,00.
 12. L’adjudicatari haurà de garantir la retransmissió de tots els partits de futbol del FC Barcelona, atès que el local es també seu de l’entitat municipal Penya Blaugrana de Castellolí, assumint les despeses que això comporti.
 13. Atès que Castellolí és municipi de pas de peregrins, l’adjudicatari haurà de timbrar les credencials d’aquest i entregar i recollir les claus del local habilitat per pernoctar.

 

Ajuntament de Castellolí, Av. de la Unió, 60, Castellolí.

Telèfon: 938084000. e- mail: castelloli@diba.cat

www.castelloli.cat

 

L’Alcalde

Joan Serra Muset

Castellolí, 29 de MAIG de 2018