Ple extraordinàri de data 7 de juny

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 7 de juny de 2018 a les dinou hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Anunci: ANUNCI 07062018