Política de Protecció en el Tractament de les Dades.

Ens plau informar-vos que, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i de la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades personals:

El responsable del tractament de les vostres dades és l’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ, amb domicili a l’Avinguda de la Unió, 60, 08719 de Castellolí.  El telèfon de contacte és el 93 808 40 00 i el correu electrònic castelloli@diba.cat.

La finalitat del tractament de les vostres dades és exclusivament l’enviament de butlletins informatius i continguts relatius a l’activitat pròpia de l’Ajuntament de Castellolí i del municipi.  Així, la base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment. En cap cas aquestes dades seran utilitzades per a l’enviament de continguts no relacionats amb la finalitat descrita. Tanmateix, les dades obtingudes no seran cedides a tercers, llevat que existeixi obligació legal.

En qualsevol moment, teniu dret a obtenir de l’Ajuntament de Castellolí la confirmació sobre si aquest ens està tractant les vostres dades personals, o no, i accedir a les vostres dades personals, podent sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, per exemple, considereu que les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. Tanmateix, en determinades circumstàncies podreu sol·licitar la limitació del tractament, o bé, oposar-vos al tractament de les vostres dades personals i l’Ajuntament de Castellolí deixarà de tractar-les, excepte en casos d’impossibilitat legal o interès públic.

Podeu exercir els vostres drets mitjançant escrit dirigit al correu electrònic castelloli@diba.cat, i es procedirà a la seva tramitació immediata.

Tanmateix, disposeu del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades a través del seu portal http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

En tot cas, teniu tota la informació de la nostra política de dades aquí.