Ple extraordinari 12 de setembre

 

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimecres 12 de setembre de 2018 a les dinou hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Anunci: ANUNCI 06092018