NOVA UBICACIÓ DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

A partir d’aquest segon divendres d’octubre, la deixalleria mòbil quedarà situada a l’Av. Monserrat, al costat de l’A2 ( al final de les naus ).

El canvi de la situació de la deixalleria mòbil s’ha decidit per dos motius: el primer, és evitar causar majors desperfectes al terra de la Plaça de les Escoles. Aquest remolc, sense cap residu dins, fa un pes de més de 3 tones, sense comptar amb el camió que el porta i el recull que supera les 10 tones. El segon motiu és l’abandonament reiterat de residus al costat del remolc, aquests residus queden al bell al mig de la plaça durant tot el cap de setmana, la qual cosa genera una imatge nefasta del municipi i no podem consentir-ho de cap manera.

L’abandonament de residus a la via pública és una infracció tipificada com a greu segons l’ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals del Consell Comarcal de l’Anoia, sancionable amb multes de fins a 250,00 €

Cuidem la imatge del poble, no abandoneu residus al carrer. Feu un bon ús d’aquest servei i dipositeu tots els residus dins dels compartiments. El que no us pugui entrar pels compartiments, considereu-ho com a residu voluminós i podeu tenir el servei de recollida de voluminosos a casa, demanant cita prèvia per la recollida al telèfon: 689 714 713

Cada dijous també teniu oficina d’atenció al públic del servei de recollida porta a porta, al local de la Cooperativa ( davant de l’Ajuntament ), de 16 a 19h.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar als canals d’Anoiaverda, www.anoiaverda.cat, al telèfon 689 714 713 o via email: info@anoiaverda.cat