Ple extraordinari de data 24 de gener de 2019

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 24 de gener de 2019 a les dinou trenta hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Anunci: ANUNCI 24012019