Curs de manipulació d’aliments

Un manipulador d’aliments és aquella persona que es dedica professionalment, a estar en contacte amb els aliments durant el seu transport, emmagatzematge, preparació, envasat, distribució i venda. La seva...