Risc d’incendi extrem

BAN

Degut a l’acusat i innegable risc d’incendi que presenten els nostres boscos i per limitar raonablement les ocasions de risc, es prohibeix l’encesa de qualsevol tipus articles pirotècnics

Les normes bàsiques que apareixen a continuació són d’OBLIGATORI compliment sota qualsevol circumstància i per a qualsevol activitat, sempre que et trobis dins del bosc o a menys de 500 metres d’aquest:

• Pots fer foc únicament als llocs preparats i autoritzats a aquest efecte.

• Apaga sempre els cigarrets i els mistos. Mai els tiris a terra i menys

encara encesos, utilitza les papereres existents o guarda’ls.

• Neteja el lloc on hagis estat de plàstics, vidres i altra brutícia.

• En cas de detectar un incendi crida al telèfon gratuït 112.

Totes aquestes mesures de prevenció ajudaran a mitigar el risc d’incendi i així preservar la seguretat de les persones, vivendes, altres propietats i el nostre entorn natural.

EL QUE ES FA PÚBLIC PER A GENERAL CONEIXEMENT DE TOTS ELS INTERESSATS

 

Joan Serra Muset

Alcalde – President