Els Joves de Castellolí pensen com han de ser les polítiques de Joventut dels propers 4 anys

Cada dilluns durant 3 setmanes, una trentena de Joves de Castellolí han reflexionat sobre quines són les necessitats que tenen com a joves i què els hi agradaria que des de Joventut es dugués a terme al poble.

El 8 de juliol, van visitar l’Espai Jove Can Muscons de Vilanova del Camí per veure l’equipament i les propostes d’activitats que es fan a altres municipis. D’aquí es va generar un debat al voltant d’aquelles activitats que ja es duen a terme al municipi i sobre quina és la seva implicació en aquestes, així com, quines noves propostes plantegen per tal d’enriquir i eixamplar l’oferta.

El treball dut a terme va continuar el 15 de juliol amb la visita dels tècnics de l’Oficina Pla Jove de la Diputació de Barcelona que, a través d’una sessió participativa, van explicar als i les joves la importància de disposar d’un Pla Local de Joventut (PLJ) que reculli les seves propostes i centrant-se en 6 eixos fonamentals de les polítiques de Joventut (Cultura i Oci, Formació, Salut, Participació Ciutadana, Cohesió Social i Ocupació) van escoltar l’opinió dels joves per elaborar la diagnosi inicial per la redacció del Pla. Doncs l’actual Pla Local de Joventut de Castellolí finalitza el 2020 i des de l’Ajuntament ja sestà treballant en el PLJ 2021 – 2024.

Les sessions van finalitzar el 22 de juliol en una jornada centrada en “El Projecte de Joves” doncs, és important que totes les idees que han anat sortint al llarg de les sessions anteriors es vehiculin en un pla de treball del que els propis joves en siguin els responsables, per tal que dins la mesura del possible aquest es pugui fer efectiu amb el suport de l’Ajuntament.

Tot aquest procés participatiu, s’ha organitzat des del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Castellolí i el Casal d’Estiu amb la voluntat de fomentar la participació dels joves a la política municipal. Una proposta que pretén tenir una continuïtat al llarg de l’any per tal d’acompanyar el grup de joves a la construcció del seu futur.