Canvis en la poda del ver urbà viari 2019

El verd urbà ens apropa a la natura, contribueix a disminuir la contaminació ambiental i acústica, és un regulador tèrmic i del cicle de l’aigua, però també fomenta les...