BAN : SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS PÚBLIQUES

BAN

ANUNCIANT LA SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS PÚBLIQUES

Joan Serra i Muset, Alcalde de l’Ajuntament de Castellolí

FAIG SABER

atesa la situació creada per l’evolució del coronavirus i seguint les recomanacions que s’anuncien des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, totes les activitats públiques que organitza l’Ajuntament i totes les organitzades, siguin públiques o privades, en instal.lacions municipals o a la via pública durant els pròxims 15 dies quedaran suspeses com a mesura preventiva. Per tant, no es podrà realizar CAP tipus d’activitat als centres municipals.

Es demana a la ciutadania que segueixi les instruccions del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta mesura serà vigent fins al 27 de març inclòs.

Castellolí, 12 de març de 2020.

L’Alcalde