INFORMACIÓ RELATIVA A LES QUOTES DE LA LLAR D’INFANTS

Us informem que en motiu del Covid-19 i el tancament de la llar d’infants, la quota relativa al mes de març es cobrarà únicament la part proporcional al servei prestat durant aquest mes.

Aquesta mesura es mantindrà fins que la llar torni a funcionar amb normalitat.

Us anirem informant.

 

Moltes gràcies.

 

 

Castellolí 23 de març de 2020.