AVÍS DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Atès els nous terminis de pagament ampliats amb l’estat d’alarma, us informem com efectuar el pagament:

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

– Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

 Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
 a l’adreça http://orgt.cat/pagartributs
 o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

– Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

 descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.
– Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:
 descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
 o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115