MODIFICACIONS EN EL CALENDARI FISCAL 2020 PER L’ESTAT D’ALARMA A CASTELLOLÍ

Conscients de l’afectació econòmica que genera als nostres veïns  i veïnes l’estat d’alarma en el que ens trobem actualment, des de l’Ajuntament de Castellolí, hem decidit modificar les dates de cobrament dels impostos i tributs quedant de la següent manera:

 

DESCRIPCIÓ Inici voluntàriaFi Voluntària Data Domiciliació
TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA – 4T TRI 1902/06/202001/06/2020
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2002/06/202001/06/2020
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 20 (no domiciliats)04/05/202002/11/202002/11/2020
IMP BÉNS IMMOBLES – 1A FRACCIÓ 2021/04/202002/11/202001/07/2020
IMP BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ 2021/09/202002/11/202002/11/2020
TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA – 1R TRI 2022/06/202024/08/202001/07/2020
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-1R SEM 2004/05/202001/09/202001/09/2020
TAXA RESIDUS COMERCIALS-1R SEM 2004/05/202001/09/202001/09/2020
TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA – 2N TRI 2026/08/202026/10/202001/09/2020
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 2004/09/202005/11/202002/11/2020
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-1R SEM 2004/09/202001/12/202001/12/2020
TAXA RESIDUS COMERCIALS-1R SEM 2004/09/202001/12/202001/12/2020
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2018/09/202018/11/202002/11/2020
TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA – 3R TRI 2026/11/202026/01/202101/12/2020

Castellolí, 16 d’abril de 2020