PLACES D’OPERARI PEL CONTROL D’ACCÉS DEL SERVEI PISCINA

Per tal de cobrir dues places d’operari pel control d’accés i condicions de seguretat del servei de la piscina municipal les Passeres, l’Ajuntament de Castellolí convoca el següent lloc de treball:

  • Operari de serveis per fer tasques de control d’accés i condicions de seguretat del servei de la piscina municipal les Passeres (dues places)

 Característiques del contracte:

  • durada prevista: del 20 de juny a 5 de setembre de 2020
  • jornada complerta (37,5 h/setmana)

 Requisits:

  • Trobar-se en situació legal de desocupació i estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya
  • Català i castellà
  • Es valorarà el nivell d’estudis i l’experiència professional
  • Obligació de fer una formació específica impartida per l’ajuntament a les persones seleccionades

Les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds al Registre de l’Ajuntament, preferentment de manera telemàtica a traves de la web www.castelloli.cat , acompanyada de currículum vitae,  fotocopia del DNI, l’historial de la vida laboral de la seguretat social i acreditació d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licitud serà fins al dia 10 de juny de 2020 a les 14,00 hores

 

Castellolí, 29 de maig de 2020

 

L’Alcalde

Joan Serra Muset