APROVADES LES BASES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2021

ANUNCI de l’ajuntament de Castellolí sobre l’aprovació inicial de les Bases dels pressupostos participatius de Castellolí 2021    El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 13...