CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLAR D’INFANTS QUITXALLA 2021-2022

La preinscripció i admissió d’infants a les escoles bressols públiques és competència dels ajuntaments, i per tant són els responsables d’establir el calendari oficial, que pot ser un de propi. En el cas de l’Ajuntament de Castellolí, no tenim cap de propi establert, per tant, el calendari és el següent:

Per qualsevol de les opcions heu d’adjuntar:

 • Imprès de sol.licitud degudament emplenat
 • Fotocòpia dels DNI dels pares
 • Fotocòpìa del llibre de família
 • Fotocòpia de la Tarja Sanitària de l’infant
 • Tots aquells documents acreditatius dels criteris de prioritat marcats

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2021
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i L’11 de juny de 2021
 • Llista ordenada definitiva: 15 de juny de 2021

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 16 al 22 de juny de 2021
 • Els alumnes ja matriculats en el curs anterior hauran de presentar la RENOVACIÓ DE PLAÇA