Instagram

  AJUTS A LES ENTITATS DEL MUNICIPI

  L’ajuntament amplia la partida per ajuts a les entitats del municipi fins a 8.000,00€.

  REQUISITS:

  –          Ser persona física o jurídica sense finalitat de lucre domiciliades en el municipi de Castellolí que realitzin activitats incloses en les àrees de: Cultura, Esports , Joventut, Serveis Socials, Altres

  –         Estar legalment constituïda o haver presentat la sol·licitud de constitució davant el Departament de Justícia.

  QUÈ ES NECESSITA:

  Presentar electrònicament a través de la web de l’ajuntament la següent  sol·licitud

  –         Presentar els estatuts de l’entitat o la sol·licitud de constitució davant el Departament de Justícia.

  –         Pel cobrament de l’ajut:

  Presentar els justificants de les despeses realitzades

  TERMINI:

  El termini finalitza el 15 de juny de 2020