Instagram

    AJUTS PUNTUALS DE CARÀCTER SOCIAL

    L’ajuntament amplia la partida d’ajuts de caràcter socials fins a 5.000,00€, destinats a persones en situació de vulnerabilitat per cobrir despeses bàsiques i per abastir el banc d’aliments municipal .

    • Presentar presencialment o electrònicament a través de la web de l’ajuntament imprès de sol·licitud