Instagram

  2ªBAIXADA DE CARRETONS FESTA MAJOR DE CASTELLOLÍ.

  Foto: Carles Pou i Ona Serradell

   

  La baixada de carretons no és una cursa ni cap competició sinó una manera de passar-ho bé i fer espectacle.

  Hi podrà participar tothom, individualment o per grups.

  És obligatori respectar les indicacions de l’organització.

  No es poden fer accions que puguin perjudicar els organitzadors, col·laboradors, públic i demés participants.

  Reglament

  Aquest reglament serà aplicat en la seva totalitat al participants en la prova que organitza l’Ajuntament de Castellolí

   

  Participants en un carretó:

  El mínim serà d’un pilot per carretó i un màxim de 10 ( 1pilot i 9 copilots)

  Horaris:

  La proba es dura a terme el dia 4 de maig de 2014 i es donarà inici, al parc tancat, de les verificacions tècniques i administratives de les 9:00 hores fins a les 9:45.

  Es donarà sortida al primer participant a les 10:00 hores.

  Lloc de concentració i recorregut:

  La concentració de carretons es farà al carrer treball, darrere els pisos nous, lloc on també es duran a terme les verificacions dels carretons.

   

  El recorregut serà el següent:


  Mostra Baixada de Carretons Castellolí 2013 en un mapa més gran

   

  Inscripcions:

  Fins el dia 2 de maig a les 12 de la nit . Cal omplir el formulari adjunt o personalment a les oficines de l’ajuntament .

  No es faràn inscripcions el mateix dia de la cursa!

  El dia de la cursa caldrà identificar-se amb el DNI.

  Els menors de 16 anys caldra que portin l’autorització del pare o tutor legal.

  Autorització del Tutor legal.

  El preu de la inscripció serà de 3  euros, que caldrà pagar a l’Ajuntament o el dia de la cursa. Aquest preu es per cobrir el cost de l’assegurança.

   

  Els participants: Aquestes normes seran obligatòries per a tots els participants.

  Tots els vehicles que participin a la baixada hauran de passar un control tècnic, al qual es controlarà sistema de frens, direcció, i que no hi hagi cap punt que sigui perillós. L´ organització te reservat el dret d’admetre als participants en funció del grau de seguretat del carretó.

  Tots els participants han de dur calçat cobert (mai sandàlies) i casc, es recomanable l’ús de guants, colzeres, genolleres, proteccions completes i roba llarga. Es obligatori l’ús del casc tant pel pilot com pel copilot dins del circuit, ja sigui remolcant o fen la baixada.

  Els carretons hauran de portar el seu propi equipament complert per poder dur a terme els remolcaments (cordes i un punt de remolcament – ganxo – davant i darrere).Qualsevol participant que posi en perill a un altre, per una acció intencionada, serà desqualificat de la cursa.

  Els carretons:

  El xassís serà lliure, però mai es podran utilitzar estructures senceres de bicicletes, cotxes o motos, encara que siguin modificades.

  Si que es podran utilitzar accessoris de cotxes o motos, bujes, cremalleres,… sempre i quan hagin estat modificades.

  Els sistemes de frenada hauran de ser Hidràulics o mecànics. També es poden utilitzar altres sistemes d’eficàcia similar demostrada.

  Els carretons hauran de tenir un mínim de tres rodes.

  Els punts de remolcament han de ser suficientment forts com per aguantar una tirada (pes) de 5 carretons.

  Els responsables de l’organització de la baixada de carretons es reserven el dret de prohibir la participació a totes aquelles persones que no compleixin la normativa o que no estiguin en condicions per fer la baixada amb seguretat. També podran intervenir en qualsevol incident que pugui haverhi al llarg de la baixada.

  Igualment, es reserven el dret de fer alguna excepció en el compliment de les característiques dels carretons sempre que tingui coherència i tots els responsables hi estiguin d’acord.