Notícies oficials

L’Ajuntament de Castellolí autoritza la llicència per iniciar les obres del Campus Motor

Dijous, 13 d'octubre de 2011 El passat 11 d’octubre de 2011 es va realitzar un ple extraordinari urgent per donar la llicència pel moviment de terres per les obres del Campus Motor, a petició del Consell Comarcal de l’Anoia Ple minucipal de Castellolí de l'11 d'octubre del 2011 L'Ajuntament ha respost amb gran rapidesa a la demanda insistent del Consell Comarcal de l'Anoia. El Consell demanava que la sol·licitud fos resposta amb màxima urgència,

Read more
Ple extraordinari per l’atorgament de llicència d’obres al Campus Motor

Dilluns, 10 d'octubre de 2011 Demà dimarts a les 19:00h es celebrarà un ple extraordinari per votar l'aprovació de la llicència d'obres Anunci L'Ajuntament de Castellolí celebrarà un ple extraordinari per votar un únic punt: l'aprovació o no de la llicència d'obres a la parcel·la del Campus Motor per realitzar el moviment de terres. El ple, que es celebra amb caràcter extraordinari, només considerarà aquest únic punt i no tindrà torn

Read more
Anunci de l’aprovació inicial del POUM de Castellolí

El Ple de la Corporació va acordar, en data 10 de maig de 2011,  aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí, d'acord amb el que estableix l'article 83 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, així com sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies a comptar des de la inserció d'aquest anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat

Read more