Anunci de l’aprovació inicial del POUM de Castellolí

El Ple de la Corporació va acordar, en data 10 de maig de 2011,  aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí, d’acord amb el que estableix l’article 83 del...