Instagram

    Mapa de Patrimoni Cultural de Castellolí

    Castellolí ja disposa del seu Mapa de Patrimoni Cultural. El divendres 11 de maig, l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, va presentar el Mapa del Patrimoni Cultural de Castellolí a l’església vella de Sant Vicenç del municipi, coincidint així amb els actes de la Festa Major. La presentació va anar a càrrec del personal de l’OPC, juntament amb els representants del mateix ajuntament, encapçalats per l’alcalde, Joan Serra.

    El Mapa de Patrimoni Cultural de Castellolí és un document viu on tothom pot accedir-hi per consultar i fer recerca, però a la vegada és una eina de protecció i conservació del patrimoni municipal. S’han inventariat un total de 195 elements, dels quals el 69,2% correspon a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 6,1% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), 5,6% documental (fons documental i d’imatges), 5,6% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 13,3% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

    L’OPC realitza des de fa més de 18 anys els Mapes de Patrimoni Cultural dels municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment, hi ha 160 municipis de la demarcació on ja s’ha elaborat el mapa, i diversos més es troben en diferents processos de realització.

    Consulta’l a la següent pàgina: