Carrerer

Plànol del terme muncipal
Localització dels principals equipaments i serveis
1. Ajuntament
2. Consultori Mèdic
3. Farmaciola
4. El Centre
5. La Cooperativa
6. Zona Esportiva
7. Zona Escolar
8. Esglèsia
9. Esglèsia Vella
10. Cementiri
11. La Brillante