Instagram

  CAMPIONAT DE PÀDEL (RÀNKING).

  NORMES DEL CAMPIONAT DE PÀDEL (RÀNKING).

   

  INFORMACIÓ BÀSICA:

  -Al Rànquing podran participar parelles masculines, Femenines i Mixtes, sempre que siguin usuaris abonats del pàdel Castellolí.

  -Cada Categoria estarà formada per grups de 4 parelles. Podran existir grups de més o menys parelles, en funció de la demanda.

  -En cas d’afegir-se un equip nou ho farà en el últim grup existent, a no ser que es tracti d’una re-incorporació (per exemple baixa per lesió temporal) on quedi acreditat el nivell i l’organització vegi convenient ubicar-lo en un altre grup (possiblement el seu anterior a la baixa).

  – La reserva de pista es podrà realitzar durant i per a tota la fase del campionat a l’App.

  – Es reservarà màxim, per 1 hora i 30 min. i els partits es disputaran al millor de tres sets, amb tie-break a 7 en cas d’arribar al tercer set empatats.

  -En cap cas podrà jugar una persona que no estigui inscrita al Rànquing, si no és per cobrir una baixa per lesió. Ho haurà de comunicar a l’organització, i haurà de pactar amb la resta d’equips del grup, la validesa del resultat del partit abans de començar cada partit.

  -Si una persona participa amb dues parelles, no podrà jugar al mateix grup amb les dues parelles.

   

  SISTEMA DE JOC, PUNTUACIÓ I NORMES BÀSIQUES

  -Les normes de joc, són les disposades en el Reglament de la Federació Internacional de Pàdel, que poden ser consultades en www.padelfederacion.es

  -Si dues parelles no es posen d’acord per a la disputa d’un partit, qualsevol d’elles pot enviar un correu electrònic a ajuntamentcastelloli@gmail.com, amb un mínim de 7 dies d’antelació a la finalització de la fase, per sol·licitar que l’organització estipuli un dia per a la disputa d’aquest. En cas que una parella no el pugui disputar-, perdrà el partit per 6-0, 6-0, rebent 2 punts per partit perdut.

  -En cap cas es podrà demanar una segona reserva de pista, del campionat, pel mateix partit si l’hora i mitja ha sigut insuficient. Arribat el cas, es donarà per guanyadora a la parella que al moment de la interrupció presenti millor coeficient entre jocs a favor i en contra, sempre que ambdues parelles no pactin de comú acord una solució millor, però sempre abans de la data límit de finalització de cada fase.

  -Tots els partits no disputats, l’últim dia de la fase, es donaran, SENSE EXCEPCIÓ, per no jugats. I les parelles implicades no sumaran cap punt.

  -Els jugadors anotaran el resultat a l’App un cop acabat el partit.

  -L’equip guanyador suma 5 punts i el perdedor 2.

  -Recordeu que qualsevol canvi, baixa o incorporació de nova parella a l’inici d’una Fase podrà comportar els reajustaments en la confecció dels grups.

  -En cas d’empat a punts en finalitzar la fase regular del Rànquing es tindran en compte els següents aspectes:

  1. Diferència de jocs (jocs a favor – jocs en contra)
  2. Resultat en enfrontament directe

  -SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ AL FINALITZAR LES FASES MENSUALS:

   

  GRUP A

  El primer segon i tercer classificat es queda al mateix grup

  El quart classificat baixa un grup.

   

  GRUP B a E

  El primer classificat puja un grup

  El segon i tercer classificat es queda al mateix grup

  El quart classificat baixa un grup.

   

  GRUP F

  El primer classificat puja un grup

  El segon, tercer i quart classificat es queda al mateix grup.

   

  PENALITZACIONS:

  -Si una parella no mostra interès per jugar els seus partits (no respon al Whatsapp, trucades etc.), perdrà el partit per abandonament (6-0,6-0) i serà sancionada amb -1 punt.

  -Si una parella o un dels seus integrants arriba més de 15 minuts tard a un partit, la parella contrària podrà decidir si aquest es juga o no. Si aquest no es juga, la parella que va arribar tard perdrà el partit 6-0,6-0. En cas de jugar-lo i no donar temps a finalitzar-lo, es donaran els punts que resten per jugar a la parella que estava a la seva hora, llevat que aquesta decideixi finalitzar el partit en un altre moment.

  -Si una parella abandona un partit, abans de finalitzar-(excepte lesió), perdrà el partit per abandonament (6-0,6-0) i no rebrà cap punt per aquest partit.

  -En cas de no poder presentar-se a un partit ja establert, aquest es podrà cancel·lar, avisant a la parella contrària amb un mínim de 24 hores d’antelació, si no és així, es donarà el partit per perdut a la parella que no hagi avisat per abandonament (6-0,6-0) i no rebrà cap punt per aquest partit.

  -Si un partit és cancel·lat i no hi ha temps de programar una altra hora abans d’acabar la fase, i aquest no s’acaba disputant, la parella que l’hagi cancel·lat perdrà el partit per abandonament 6-0, 6-0, i no rebrà cap punt per aquest partit.

   

  LESIONS:

  -En cas de lesió s’haurà d’informar a l’organització el mateix dia, perquè prengui les mesures oportunes, evitant així el perjudici per a la resta de parelles.

  -En cas de lesió durant la disputa d’un partit, es donaran els punts que resten per jugar a la parella que no s’ha lesionat.

  -En cas de lesió, es podrà inscriure un jugador suplent de nivell similar, que haurà de jugar almenys el que resti de fase, notificant el canvi a l’organització.

  -En cas de baixa per lesió d’un equip, durant tota una fase sencera, l’organització podrà reservar la plaça que li correspongui en el grup on jugava, si així ho creu convenient.

   

  CANVIS DE PARELLA, BAIXES I COL·LOCACIÓ DE NOVES PARELLES:

  -Els canvis de parella es poden realitzar abans de l’inici de cada Fase, o un cop iniciada aquesta (per una lesió).

  -Si una parella decideix no continuar al Rànquing, preguem que ho comuniqui a l’organització com més aviat millor, per al correcte funcionament d’aquest, i per tal de no perjudicar a la resta de parelles. En aquest cas aquesta parella perdrà la seva posició en el grup i haurà de començar de nou, un grup per sota de la seva categoria, si vol reincorporar-se.

  -Totes les parelles noves començaran a l’últim grup, llevat que hi hagi disponibilitat en altres grups, i l’organització ho consideri oportú.

   

  Per a situacions no contemplades en la Normativa serà l’organització qui decidirà com procedir.

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]