Instagram

  Ple ordinari 18/11/2021

  EDICTE

  En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 18 de novembre de 2021 a les vint hores (20:00h) al Saló de Plens de la Casa de la Vila mb el següent punt de l’ordre del dia:

  1.- Aprovació de les actes de les sessions anterior

  2.- Donar Compte Decrets de l’Alcaldia

  3.- Aprovació de la modificació de crèdit 10/2021

  4.- Aprovació de les dates de les sessions plenàries 2022

  5.- Aprovació del conveni MOBICO

  6.- Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió del projecte Anoia, Terra de Castells

  7.- Aprovació de l’annex al conveni d’encàrrec de gestió per les actuacions de creació i gestió del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

  8.- Aprovació del manifest del 25-N

  9.- Aprovació de la moció contra l’increment de preus de l’electricitat i per a la sobirania energètica

  10.- Altres Assumptes 11- Precs i Preguntes

  Castellolí,15 de novembre de 2021 L’Alcalde