Instagram

  Seu electrònica

  La “Seu Electrònica” permet dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica entre la ciutadania i l’Ajuntament, gràcies al certificat digital proveït per l’Agència Catalana de Certificació.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:- Obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu electrònica- Xifrar les comunicacions entre ciutadania i Ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers.

  La “Seu Electrònica” permet dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica entre la ciutadania i l’Ajuntament, gràcies al certificat digital proveït per l’Agència Catalana de Certificació.

  Els continguts que trobem dins de l’apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:

  Obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu electrònica
  Xifrar les comunicacions entre ciutadania i Ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers.

  Titularitat i òrgans responsables de la gestió

  La titularitat d’aquesta seu electrònica correspon al l’Ajuntament de Castellolí.

  L’òrgans responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d’aquesta seu és Alcaldia.

  Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

  Disposició de creació de la Seu Electrònica i de creació i funcionalitat del registre electrònic

  Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

  Per accedir als serveis electrònics que s’ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Castellolí que requereixen d’identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

  Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d’Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l’Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l’Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS).

  Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

  Certificats de dispositiu utilitzats

  Seu Electrònica:

  URL: https://www.castelloli.cat/seu_electronica
  Emès per a: Ajuntament de Castellolí
  Emès per: Agència Catalana de Certificació (Catcert)
  Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL
  Recomanacions de Catcert sobre la instal·lació dels seus certificats en funció del navegador utilitzat.

  Gestió Tributaria:

  URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/detall/08063
  Emès per a: Organisme de gestió tributària
  Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
  Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

  Tramitació electrònica:

  URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=663
  Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
  Emès per: Agència Catalana de Certificació
  Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

  Perfil de contractant:

  URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=Castellol%C3%AD&reqCode=viewDetail&idCap=2410989
  Emès per a: Generalitat de Catalunya
  Emès per: Agència Catalana de Certificació
  Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

  Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB):

  URL: https://bop.diba.cat/
  Emès per a: bop.diba.cat
  Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
  Tipus certificat: Clase 2 CA

  Eines per a la validació de certificats

  Calendari de dies inhàbils

  Calendari de festius

  Festes locals: el 6 d’abril i el 30 d’agost 2021.