Aquest codi serveix per a encaminar les factures dins de l’administració pública a l’òrgan que s’ha d’encarregar de donar la conformitat a la factura.

El codi DIR de l’ajuntament de Castellolí és el:

 

Oficina Comptable

Òrgan Gestor

Unitat Tramitadora

L01080636

L01080636

L01080636