Instagram

  Codi DIR

  Aquest codi serveix per a encaminar les factures dins de l’administració pública a l’òrgan que s’ha d’encarregar de donar la conformitat a la factura.

  El codi DIR de l’ajuntament de Castellolí és el:

   

  Oficina Comptable

  Òrgan Gestor

  Unitat Tramitadora

  L01080636

  L01080636

  L01080636