Instagram

    Informació oficial

    En aquesta secció, l’Ajuntament de Castellolí publica la informació oficial del municipi:

    Aquest web disposa d’un canal de notícies oficials del municipi que contextualitza aquesta informació.

    Més informació al web de la Diputació de Barcelona:

    El Centre d’informació Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis, reglaments, ordenances, pressupostos i convocatòries que publica l’Ajuntament de Sant Pol de Mar al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per a Castellolí: