Alta al padró d’habitants

Descripció

ALTA PADRÓ HABITANTS

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

A l’Ajuntament

Ompliu l’imprès que trobareu adjunt. La persona interessada haurà de portar el formulari omplert, a les oficines de l’Ajuntament, juntament amb la documentació que consta en el formulari.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • DNI
  • Copia d’escriptura de propietat, contracte de compra venda o autorització
  • Menors d’edat: llibre de familia on constin els menors o document que acrediti la custodia.
  • Instància d’alta al padró (imprès adjunt)

Documentació: