Instagram

  Domicili de vehicles / permís de circulació

  Descripció

  SOL·LICITUD DE DUPLICAT PER CANVI DE DOMICILI DE VEHICLES/ PERMÍS DE CIRCULACIÓ

  Procediment per iniciar el tràmit

  Presencialment

  L’Ajuntament, en col·laboració amb l’ORGT i la direcció general de trànsit, facilita la tramitació del duplicat del permís de circulació i/o conducció a les persones empadronades al municipi.

  L’actualització del domicili al permís de circulació implica que, l’exercici següent, l’IVTM es pagarà a Castellolí.

  Ompliu l’imprès que trobareu adjunt. La persona interessada haurà de portar el formulari omplert, a les oficines de l’Ajuntament.

  DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Sol·licitud signada per titular o titulars vehicle
  • DNI
  • Original permís de circulació
  • Fitxa tècnic amb la ITV en vigor
  • Justificant de pagament de l’IVTM
  • Sol·licitud de duplicat per canvi de domicili (imprès descarregable)

  On es pot fer:

  • Adreça: Oficines de l’Ajuntament o a l’Organisme de Gestió Tributària (C/ Sant Carles, 43, Igualada)

  Documentació: