Instància general

Descripció

Instància genèrica, que permet al ciutadà, la presentació d’una incidència, sobre qualsevol servei que ofereix l’Ajuntament, o sobre alguna actuació o decisió municipal.

Procediment per iniciar el tràmit

Per internet

Tramitació via plataforma e-TRAM

Iniciar el tràmit

Documentació: