Instagram

  Instància general

  Descripció

  Instància genèrica, que permet al ciutadà, la presentació d’una incidència, sobre qualsevol servei que ofereix l’Ajuntament, o sobre alguna actuació o decisió municipal.

  Procediment per iniciar el tràmit

  Per internet

  Tramitació via plataforma e-TRAM

  Iniciar el tràmit

  Documentació: